Đăng ký sáng chế là việc nộp đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp văn bằng bảo hộ cho sáng chế. Việc chuẩn bị một đơn đăng ký sáng chế là không dễ dàng, đòi hỏi phải có kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn về sáng chế vì vậy lời khuyên cho các nhà sáng chế là nên cần sự hỗ trợ của một đại diện sở hữu trí tuệ. Sau khi đơn sáng chế đã được chuẩn bị xong, nó sẽ được nộp để xem xét cấp văn bằng bảo hộ. Thông qua việc có trong tay văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu sáng chế sẽ có những lợi ích như được trình bày bên dưới, hay nói cách khác những lợi ích này chính là câu trả lời cho câu hỏi vì sao phải đăng ký sáng chế.

Chủ sở hữu có quyền độc quyền sử dụng sáng chế nghĩa là được độc quyền trực tiếp khai thác sáng chế. Trường hợp không trực tiếp khai thác sáng chế, ví dụ có thể do không có cơ sở sản xuất sản phẩm được bảo hộ sáng chế hoặc chỉ có khả năng khai thác sáng chế ở một thị trường nhất định…, chủ sở hữu có quyền cấp li-xăng cho một hoặc nhiều doanh nghiệp mong muốn khai thác sáng chế đó để thu tiền từ hoạt động này. Nếu có một doanh nghiệp nào đó chưa được cấp li-xăng nhưng lại sản xuất sản phẩm được bảo hộ sáng chế thì chủ sở hữu có quyền yêu cầu chấm dứt ngay việc sản xuất này và có thể đề nghị ký kết một thỏa thuận li-xăng.

Việc có trong tay một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ sáng chế còn giúp cho chủ sở hữu có được lợi thế trong việc huy động nguồn vốn góp từ các nhà đầu tư vì thông qua các văn bằng này, các nhà đầu tư có thể cho rằng nhà sáng chế có trình độ, chuyên môn kỹ thuật cao và do vậy có thể cung cấp cho thị trường những sản phẩm ưu việc hơn so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, từ những công ty có quy mô nhỏ đến những công ty có quy mô lớn. Ngược lại, nếu không đăng ký sáng chế, thì các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng sáng chế một cách miễn phí và do vậy sẽ sản xuất ra những sản phẩm y hệt có giá thành rẻ hơn (vì họ không phải trang trải cho các chi phí cho nghiên cứu và phát triển sáng chế) so với sản phẩm của nhà đầu tư, dẫn đến việc nhà sáng chế sẽ bị thu hẹp dần thị phần do chính sáng chế của mình đã tạo ra.