Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên, bao gồm sáng chế là sản phẩm dưới dạng một kết cấu như máy móc, thiết bị, linh kiện, dụng cụ, v.v., sáng chế là sản phẩm dưới dạng một chất như vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm v.v., sáng chế là quy trình như quy trình công nghệ, phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, sản xuất, chế tạo, v.v. Những vấn đề sáng chế cần giải quyết chính là những lợi ích mà sáng chế mang lại cho con người.

Sáng chế phải là một giải pháp kỹ thuật, hay nói cách khác phải thuộc một hoặc một số lĩnh vực kỹ thuật nhất định, tuy nhiên người tạo ra sáng chế không đòi hỏi phải được đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, do vậy cho dù bạn không phải là một kỹ sư bạn vẫn có thể tạo ra một sáng chế nào đó nhằm phục vụ điều mà bạn mong muốn, ví dụ công việc của bạn là trồng lúa, và sau một khoảng thời gian vật lộn với nắng mưa bạn nhận ra rằng nếu tiếp tục làm theo cách thông thường của công đoạn gieo hạt thì sẽ mất rất nhiều thời gian, và vì vậy bạn đã nghĩ ra việc chế tạo một cái máy gieo hạt nhằm làm thay thế mình làm công việc này; sau khi hoàn thành việc chế tạo và đưa vào sử dụng, máy gieo hạt đã giúp bạn rút ngắn thời gian gieo hạt xuống mức đáng kể, hay nói cách khác bạn đã thành công trong việc tạo ra một sáng chế.

Việc tạo ra một sáng chế không đơn giản, nó đòi hỏi phải bỏ ra một khối lượng thời gian, công sức và tiền bạc đáng kể, tuy nhiên việc bắt chước sau đó lại quá dễ dàng, do vậy ngay sau khi tạo ra thành công một sáng chế việc phải làm tiếp theo là xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sáng chế đó, việc làm này sẽ giúp người tạo ra sáng chế có thể nhận được sự công nhận và bảo hộ của nhà nước, nhờ vậy mà chủ sở hữu sáng chế có thể khai thác và thu được lợi ích từ sáng chế của mình thông qua việc khai thác công dụng hoặc trực tiếp sản xuất sản phẩm được sản xuất theo sáng chế hoặc chuyển quyền sử dụng sáng chế đó cho người khác.