duy-tri-hieu-luc-sang-che

Một sự thật đáng tiếc là các văn bằng bảo hộ sáng chế ở Việt Nam, gồm Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, thường bị chấm dứt hiệu lực sớm hơn so với thời hạn hiệu lực mà nó được bảo hộ, lý do phổ biến nhất là chủ bằng độc quyền đã không tiến hành thủ tục duy trì hiệu lực sáng chế cho năm tiếp theo năm hết hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Lợi ích của việc duy trì hiệu lực sáng chế:

  • Bằng độc quyền sáng chế sẽ tiếp tục có hiệu lực cho năm tiếp theo trong thời hạn hiệu lực của nó, đối với bằng độc quyền sáng chế thì thời hạn hiệu lực là 20 năm, đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn hiệu lực là 10 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký.
  • Quý Khách tiếp tục được độc quyền khai thác công dụng của sáng chế, sản xuất sản phẩm theo sáng chế hoặc áp dụng quy trình theo sáng chế.
  • Quý Khách có khoản thu nhập định ký hoặc một lần từ việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế trên cơ sở thỏa thuận hợp đồng với bên muốn khai thác, sở hữu sáng chế.

Duy trì hiệu lực sáng chế với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục sở hữu trí tuệ:

  • Trường Luật quản lý các văn bằng bảo hộ sáng chế một cách chặt chẽ thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu sáng chế của riêng mình, trong đó có cả việc theo dõi tình trạng hiệu lực, thông báo tình trạng sáng chế (bao gồm đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ) vào mỗi tháng nên các sáng chế trong hệ thống luôn đảm bảo được thông báo và tiến hành duy trì hiệu lực đúng thời hạn quy định.
  • Quý Khách chỉ cần cung cấp Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ, Bằng độc quyền sáng chế cần duy trì hiệu lực và Phí liên quan, Trường Luật sẽ tiến hành soạn và nộp yêu cầu duy trì hiệu lực vào Cục sở hữu trí tuệ.
  • Trường Luật đại diện Quý Khách tiếp nhận công văn từ Cục sở hữu trí tuệ về việc đồng ý duy trì hiệu lực năm tiếp theo của bằng độc quyền sáng chế và giao lại cho Quý Khách lưu giữ.