Sửa đơn đăng ký sáng chế là thủ tục được tiến hành sau khi Quý Khách thay đổi tên hoặc địa chỉ hoặc cả hai tên và địa chỉ trong quá trình kinh doanh, làm cho khác với thông tin tương ứng trên đơn đăng ký sáng chế đã được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ; nếu không tiến hành sửa đơn đăng ký sáng chế sẽ có thể xảy ra giao dịch giữa Quý Khách và Cục sở hữu trí tuệ bị gián đoạn và xấu nhất là đơn đăng ký sáng chế có thể bị từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế.

duy-tri-hieu-luc-sang-che

Một sự thật đáng tiếc là các văn bằng bảo hộ sáng chế ở Việt Nam, gồm Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, thường bị chấm dứt hiệu lực sớm hơn so với thời hạn hiệu lực mà nó được bảo hộ, lý do phổ biến nhất là chủ bằng độc quyền đã không tiến hành thủ tục duy trì hiệu lực sáng chế cho năm tiếp theo năm hết hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là quá trình nộp đơn yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ xem xét cấp Bằng độc quyền sáng chế, thông thường gồm những bước sau (1) Soạn và nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ (2) Cục sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế (3) Cục sở hữu trí tuệ công bố đơn đăng ký sáng chế (4) Cục sở hữu trí thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế (5) Cục sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế.

Sáng chế sẽ không được tạo ra nếu không có hoạt động sáng tạo của tác giả, hay nói cách khác tác giả chính là cha đẻ của sáng chế. Thông qua hoạt động đầu tư trí óc của mình, tác giả đã cho ra đời những sáng chế có khả năng đáp ứng các nhu cầu của con người, như nhu cầu di chuyển, nhu cầu giải trí, nhu cầu sinh hoạt… Ngày nay, sáng chế đã góp phần rất lớn vào sự phát triển của loài người, sáng chế có mặt ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống, ở khắp nơi trên thế giới, do vậy việc ghi nhận công lao của tác giả là điều cần thiết để khuyến khích họ có thêm những sáng chế cho chúng ta.

Đăng ký sáng chế là việc nộp đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp văn bằng bảo hộ cho sáng chế. Việc chuẩn bị một đơn đăng ký sáng chế là không dễ dàng, đòi hỏi phải có kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn về sáng chế vì vậy lời khuyên cho các nhà sáng chế là nên cần sự hỗ trợ của một đại diện sở hữu trí tuệ. Sau khi đơn sáng chế đã được chuẩn bị xong, nó sẽ được nộp để xem xét cấp văn bằng bảo hộ. Thông qua việc có trong tay văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu sáng chế sẽ có những lợi ích như được trình bày bên dưới, hay nói cách khác những lợi ích này chính là câu trả lời cho câu hỏi vì sao phải đăng ký sáng chế.

Bản tóm tắt sáng chế là một loại tư liệu sáng chế được dùng để thể hiện vắn tắt bản chất của sáng chế. Thông qua bản tắt sáng chế, người đọc có thể hình dung được phần lớn bản chất của sáng chế để từ đó có quyết định tiếp tục đọc thông tin sáng chế được nêu trong Bản mô tả sáng chế hay không. Việc sáng chế cần được thể hiện vắn tắt trong bản tóm tắt là điều cần thiết bởi vì tư liệu sáng chế hiện nay trên thế giới vô cùng phong phú, được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Tên sáng chế là tên gọi của sáng chế được nêu trong Tờ khai đăng ký, Bản mô tả, Bản tóm tắt và các tài liệu khác liên quan đến sáng chế. Tên sáng chế là thông tin đầu tiên và quan trọng đối với một sáng chế vì vậy việc đặt tên sáng chế cần phải được nghiên cứu kĩ lưỡng để qua đó có thể giúp người khác có thể nhận biết nhanh được một sáng chế. Dưới đây là một số hướng dẫn liên quan đến việc đặt tên sáng chế phục vụ cho việc nộp đơn đăng ký sáng chế.

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên, bao gồm sáng chế là sản phẩm dưới dạng một kết cấu như máy móc, thiết bị, linh kiện, dụng cụ, v.v., sáng chế là sản phẩm dưới dạng một chất như vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm v.v., sáng chế là quy trình như quy trình công nghệ, phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, sản xuất, chế tạo, v.v. Những vấn đề sáng chế cần giải quyết chính là những lợi ích mà sáng chế mang lại cho con người.

Tùy vào loại văn bằng bảo hộ yêu cầu bảo hộ mà điều kiện bảo hộ khác nhau: sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện là có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp; sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện là có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.