Có một việc đặc biệt quan trọng mà Quý Khách cần thực hiện trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đó là tiến hành tra cứu nhãn hiệu, tìm kiếm xem trước đó đã có ai từng nộp đơn đăng ký một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự với của Quý Khách hay chưa.

Để đảm bảo việc tra cứu nhãn hiệu mang lại hiệu quả thì người tiến hành tra cứu cần đáp ứng một số điều kiện sau:

  • Hiểu rõ nhãn hiệu là gì, thành phần cấu tạo gồm những gì để từ đó xác định đâu là thành phần chính, thành phần quyết định khả năng bảo hộ của một nhãn hiệu.
  • Nắm được những trường hợp nhãn hiệu được coi là không có khả năng phân biệt để từ đó có cơ sở so sánh các nhãn hiệu với nhau.
  • Hiểu được cách phân nhóm sản phẩm, dịch vụ dựa trên Bảng phân loại Nice là điều cực kỳ quan trọng trong tra cứu nhãn hiệu vì nó góp phần vào việc tìm kiếm nhanh chóng, dễ dàng vá chính xác hơn những nhãn hiệu có thể được xem là nhãn hiệu đối chứng sau này.
  • Nếu nhãn hiệu có thành phần cấu tạo là dấu hiệu hình hoặc dấu hiệu dạng chữ cách điệu thì việc nắm rõ Bảng phân loại Vienna là cần thiết vì giúp cho việc tìm kiếm loại dấu hiệu này trở nên dễ dáng hơn.

Lý do cần sự hỗ trợ tra cứu nhãn hiệu của Trường Luật:

  • Trường Luật có đội ngũ chuyên viên tra cứu, tư vấn nhãn hiệu nhiều năm kinh nghiệm.
  • Trường Luật hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng từ năm 2007 nên nắm được nhiều và rất nhiều kết quả đánh giá từ Cục sở hữu trí tuệ.
  • Điểm nổi bật là Trường Luật tự xây dựng riêng cho mình một hệ thống tra cứu nhãn hiệu giúp cho việc tìm kiếm các nhãn hiệu tương tự trở nên chính xác hơn.
  • Đặc biệt, các nhãn hiệu đã được Trường Luật tiến hành tra cứu sẽ được lưu lại và thông báo cho Quý Khách khi có yêu cầu.
  • Phí tra cứu nhãn hiệu tại Trường Luật được Khách Hàng đánh giá là rẻ nhưng thời gian tra cứu rất nhanh và chất lượng tra cứu rất đáng tin cậy.