thoi-gian-dang-ky-nhan-hieu

Thời gian đăng ký nhãn hiệu là khoảng thời gian được tính từ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho đến có quyết định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thông thường trải dài qua 3 giai đoạn bao gồm thẩm định hình thức trong vòng 1 tháng, công bố đơn đăng ký nhãn hiệu trong vòng 2 tháng và thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu trong vòng 9 tháng, tổng cộng 12 tháng.

Ba khoảng thời gian chủ yếu trong toàn bộ thời gian đăng ký nhãn hiệu:

  • Thời gian thẩm định hình thức: 1 tháng, lúc này Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét các yêu cầu về hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu có được đáp ứng hay không, như có đầy đủ các tài liệu trong đơn không, mẫu nhãn hiệu có rõ ràng sắc nét không, đơn đăng ký thông qua đại diện có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ không...
  • Thời gian công bố đơn: 2 tháng, tính từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, lúc này Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành công bố một số thông tin cơ bản của đơn đăng ký nhãn hiệu trên Công báo sở hữu công nghiệp, như số đơn, nhãn hiệu đăng ký, danh mục sản phẩm dịch vụ đăng ký, tên và địa chỉ của Quý Khách, cũng như tên và địa chỉ của Đại diện của Quý Khách (nếu có) ...
  • Thời gian thẩm định nội dung: 9 tháng, lúc này Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét các yêu cầu về nội dung của đơn đăng ký nhãn hiệu có được đáp ứng hay không, như nhãn hiệu có khả năng phân biệt không, đơn có đáp ứng nguyên tắc đầu tiên không, nhãn hiệu đăng ký có phải là nhãnn hiệu liên kết không…. Sau cùng thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ cho biết kết quả thẩm định nội dung dung đơn đăng ký nhãn hiệu, trong đó cho biết ý kiến dự định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu với Trường Luật - Đại diện được ghi nhận bởi Cục Sở hữu trí tuệ:

  • Đơn đăng ký nhãn hiệu của Quý Khách sẽ nhanh chóng được chấp nhận hợp lệ và công bố đơn do có Trường Luật kinh nghiệm vượt qua tất cả các thiếu sót mà một người nộp đơn bình thường hay mắc phải, do vậy thời gian đăng ký nhãn hiệu không bị kéo dài.
  • Trường Luật hỗ trợ Quý Khách biết được tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu một cách thường xuyên với việc Quý Khách sẽ nhận được email thông báo từ ngày 01-10 mỗi tháng.
  • Trường Luật hỗ trợ Quý Khách hiểu được một cách tường tận nội dung trong các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ và đưa ra ý kiến tư vấn.
  • Trường Luật nghiên cứu và đưa ra ý kiến tư vấn giúp Quý Khách có thể vượt qua một phần hoặc toàn bộ những dự định từ chối để có thể có được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.