sua-don-dang-ky-nhan-hieu

Sửa đơn đăng ký nhãn hiệu là thủ tục được tiến hành sau khi Quý Khách thay đổi tên hoặc địa chỉ hoặc cả hai tên và địa chỉ trong quá trình kinh doanh, làm cho khác với thông tin tương ứng trên đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ; nếu không tiến hành sửa đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ có thể xảy ra giao dịch giữa Quý Khách và Cục sở hữu trí tuệ bị gián đoạn và xấu nhất là đơn đăng ký nhãn hiệu có thể bị từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Lợi ích của việc sửa đơn đăng ký nhãn hiệu:

  • Thông tin kinh doanh của Quý Khách khớp với thông tin trên đơn đăng ký nhãn hiệu, điều này giúp cho Cục sở hữu trí tuệ có thể giao dịch với Quý Khách và đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được xem xét một cách liên tục.
  • Quý Khách không phải chứng minh tư cách chủ đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một trong trường hợp Quý Khách có nhiều hơn một đơn hoặc giấy chứng nhận.
  • Quý Khách sẽ dễ dàng hơn trong các thủ tục khác liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu, như chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu cho người khác.
  • Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu của Quý Khách đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ thì Quý Khách không phải làm thủ tục sửa giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục sở hữu trí tuệ:

  • Quý Khách chỉ cần cung cấp cho Trường Luật: bản sao y chứng thực tài liệu chứng minh tên hoặc địa chỉ hoặc cả hai tên và địa chỉ đã thay đổi, Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ (mẫu của Trường Luật) và Phí liên quan.
  • Trường Luật soạn và nộp hồ sơ sửa đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.
  • Trường Luật trực tiếp trao đổi với Cục sở hữu trí tuệ về các vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu.
  • Trường Luật tiếp nhận Thông báo/ Quyết định ghi nhận sửa đơn đăng ký nhãn hiệu từ Cục sở hữu trí tuệ và giao lại cho Quý Khách.
  • Đặc biệt, mỗi tháng Quý Khách sẽ nhận được thông báo tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu để quản lý, kiểm soát và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Ngoài ra, Trường Luật sẽ tư vấn các nội dung khác theo yêu cầu của Quý Khách liên quan đến đăng ký nhãn hiệu cũng như các đối tượng sở hữu trí tuệ khác, như sáng chế, kiểu dáng, bản quyền.