nhan-hieu-la-gi

Nhãn hiệu là một loại tài sản do vậy nó có khả năng mang lại lợi ích nếu được Quý Khách sử dụng một cách hợp lý; tuy nhiên, khác biệt với các loại tài sản khác, nhãn hiệu không đi một mình mà phải luôn gắn liền với sản phẩm, dịch vụ; chính vì vậy mà nhãn hiệu được xem là dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của Quý Khách với sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự của các đối thủ cạnh tranh.

Những lý do phải đăng ký nhãn hiệu:

  • Quý Khách sẽ được công nhận là chủ sở hữu nhãn hiệu khi và chỉ khi Quý Khách được cấp Giấy chứng nhận cho chính nhãn hiệu mà mình đang sử dụng thông qua thủ tục đăng ký nhãn hiệu.
  • Quý Khách với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ có các quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng, yêu cầu đối thủ cạnh tranh chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành xâm phạm nhãn hiệu.
  • Sản phẩm, dịch vụ của Quý Khách được lưu hành cùng với nhãn hiệu độc quyền sẽ tạo được lòng tin nơi người tiêu dùng ở lần sử dụng đầu tiên và tạo được sự ghi nhớ giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và lựa chọn đúng sản phẩm, dịch vụ của Quý Khách mà trước đây họ đã từng sử dụng.

Đăng ký nhãn hiệu với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục sở hữu trí tuệ:

  • Quý Khách chỉ cần cung cấp cho Trường Luật: mẫu nhãn hiệu đăngk ý, tên gọi các sản phẩm, dịch vụ đăng ký, Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ (mẫu của Trường Luật) và Phí liên quan.
  • Trường Luật soạn và đại diện Quý Khách nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.
  • Trường Luật trực tiếp trao đổi với Cục sở hữu trí tuệ về các vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu.
  • Trường Luật tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và giao lại cho Quý Khách lưu giữ.
  • Đặc biệt, mỗi tháng Quý Khách sẽ nhận được thông báo tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu để quản lý, kiểm soát và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Ngoài ra, Trường Luật sẽ tiếp tục đại diện Quý Khách trong các vụ án xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được đăng ký (bảo hộ) của Quý Khách.