ho-so-dang-ky-nhan-hieu

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là tập hợp gồm các tài liệu mà Quý Khách cần chuẩn bị để nộp vào Cục sở hữu trí tuệ, gồm có tờ khai đăng ký nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu đăng ký, giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh, giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ đối với trường hợp có đại diện, văn bản chấp thuận của người thứ ba cho phép Quý Khách đăng ký nhãn hiệu tương tự, có khả năng gây nhầm lẫn.

Yêu cầu đối với các tài liệu có trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là tài liệu chính, chứa đựng các thông tin quan trọng gồm tên và địa chỉ của Quý Khách, Đại diện sở hữu trí tuệ của Quý Khách (nếu có), mẫu và nội dung mô tả vắn tắt của nhãn hiệu, danh mục tên của các sản phẩm, dịch vụ đăng ký.
 • Mẫu nhãn hiệu có các thành phần cấu tạo phải được trình bày rõ ràng, sắc nét, được thể hiện tối đa ở kích thước 8 cm x 8 cm.
 • Nếu Quý Khách đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh thì phải kèm theo bản sao Giấy phép kinh doanh.
 • Nếu Quý Khách không tự nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mà thông qua Đại diện sở hữu trí tuệ thì cần phải có trong hồ sơ 1 Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ (mẫu do Trường Luật cung cấp).
 • Nếu nhãn hiệu đăng ký bị xem là tương tự với nhãn hiệu đã có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nhãn hiệu độc quyền) thì Quý Khách cần phải có văn bản chấp thuận của người chủ sở hữu nhãn hiệu độc quyền này.
 • Ngoài ra, Quý Khách có thể được Cục sở hữu trí tuệ yêu cầu cung cấp các tài liệu khác trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

Quý Khách không cần băn khoăn đến hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nếu đã có Trường Luật làm đại diện:

 • Trường Luật hỗ trợ Quý Khách chuẩn bị toàn bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, đúng và đầy đủ ngay từ ban đầu, thay vào đó Quý Khách chỉ cần cung cấp mẫu nhãn hiệu và tên gọi của sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký là xong.
 • Không chỉ dừng ở đó, Trường Luật sẽ tiếp tục đại diện Quý Khách trước Cục sở hữu trí tuệ, cụ thể nộp và tiếp nhận các công văn từ cơ quan này, sau đó thông báo Quý Khách.
 • Đặc biệt, mỗi tháng Quý Khách sẽ nhận được thông báo tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu để quản lý, kiểm soát và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Trường Luật nghiên cứu và đưa ra hướng giải quyết để Quý Khách xem xét trong trường hợp Cục sở hữu trí tuệ dự định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Trường Luật bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Quý Khách sau khi Cục sở hữu trí tuệ có thông báo nhãn hiệu của Quý Khách đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ.