giam-dinh-nhan-hieu

Giám định nhãn hiệu là thủ tục yêu cầu cơ quan giám định sở hữu trí tuệ tiến hành xem xét và đưa ra kết luận nhãn hiệu mà đối thủ cạnh tranh đang sử dụng có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Quý Khách hay không, kết luận này là cơ sở vững chắc để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm bảo vệ nhãn hiệu của Quý Khách.

Lợi ích của việc ủy quyền Trường Luật thực hiện quyền yêu cầu giám định nhãn hiệu:

 • Trường Luật hỗ trợ Quý Khách trong việc xác định đối tượng cần giám định, nội dung và phạm vi giám định từ đó có thể đưa ra một yêu cầu giám định chính xác nhất.
 • Trường Luật nhanh chóng tiến hành soạn, đại diện nộp và theo dõi hồ sơ giám định nhãn hiệu; trường hợp có vấn đề gì phát sinh sẽ kịp thời thông báo Quý Khách ngay lập tức.
 • Trường Luật tiếp nhận Kết luận giám định nhãn hiệu từ cơ quan giám định và bàn giao lại cho Quý Khách.
 • Trường Luật hỗ trợ Quý Khách trong việc giải thích các nội dung, các thuật ngữ chuyên môn trong Kết luận giám định nhãn hiệu để Quý Khách hiểu và đưa ra quyết định phù hợp.
 • Ngoài đại diện Quý Khách trong việc thực hiện quyền yêu cầu giám định nhãn hiệu, Trường Luật còn giúp Quý Khách thực hiện các bước tiếp theo, như yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý nào (hành chính, dân sự, hình sự hay là kết hợp chúng với nhau), có cần phải thực hiện hành vi khuyến cáo đến đối thủ cạnh tranh đã có hành vi xâm phạm hay không ...

Phương thức giao dịch giữa Trường Luật và Quý Khách:

 • Trường Luật tư vấn các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu, giám định nhãn hiệu cũng như quá trình xử lý xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.
 • Trường Luật và Quý Khách cùng nhau ký kết Hợp đồng đại diện sở hữu trí tuệ.
 • Quý Khách thanh toán Phí đại diện và cung cấp Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ (mẫu do Trường Luật cung cấp).
 • Trường Luật tiến hành soạn và nộp hồ sơ yêu cầu giám định nhãn hiệu với tư cách là đại diện sở hữu trí tuệ của Quý Khách.
 • Trường Luật đại diện Quý Khách tiếp nhận các văn bản, kết luận giám định nhãn hiệu từ cơ quan giám định và đưa ra ý kiến tư vấn.
 • Đặc biệt, từ ngày 01-10 mỗi tháng Trường Luật sẽ gửi email thông báo tình trạng các nhãn hiệu đang được xem xét hoặc/và đã được bảo hộ của Quý Khách để giúp Quý Khách nhanh chóng lập các chiến lược kinh doanh mới.