gia hạn hiệu lực nhãn hiệu

Gia hạn hiệu lực nhãn hiệu, gọi tắt của cụm từ gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, là việc làm bắt buộc đối với Chủ sở hữu nhãn hiệu vì lý do Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định là 10 năm tính từ ngày nhãn hiệu đó được nộp đơn đăng ký vào Cục sở hữu trí tuệ.

Lợi ích của việc gia hạn hiệu lực nhãn hiệu:

  • Gia hạn hiệu lực nhãn hiệu sẽ trở thành bắt buộc nếu thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sắp hết 10 năm và Quý Khách với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu mong muốn tiếp tục sử dụng hoặc/và sở hữu nhãn hiệu đó trong tương lai. Do vậy lợi ích đầu tiên và quan trọng nhất của gia hạn hiệu lực nhãn hiệu chính là mở rộng thời hạn 10 năm tiếp theo cho Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hay nói cách khác Quý Khách tiếp tục sẽ vẫn là Chủ sở hữu nhãn hiệu này.
  • Trên cơ sở của việc gia hạn hiệu lực nhãn hiệu thành công, Quý Khách có thể tiếp tục sử dụng nhãn hiệu trên các sản phẩm, dịch vụ của mình, hoặc
  • Quý Khách có được thu nhập từ việc cho người khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên chính sản phẩm, dịch vụ của họ thông qua hợp đồng cho phép sử dụng nhãn hiệu.

Gia hạn hiệu lực nhãn hiệu với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục sở hữu trí tuệ:

  • Quý Khách cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ và Phí đại diện cho Trường Luật.
  • Trường Luật sẽ tiến hành soạn và nộp đơn gia hạn hiệu lực nhãn hiệu vào Cục sở hữu trí tuệ với tư cách là đại diện của Quý Khách.
  • Trường Luật tiếp nhận và giải thích nội dung trong các công văn của Cục sở hữu trí tuệ và đưa ra ý kiến tư vấn Quý Khách.
  • Trường Luật tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ Cục sở hữu trí tuệ và bàn giao lại cho Quý Khách.
  • Hơn nữa, mỗi tháng Trường Luật sẽ gửi thông báo tình trạng các nhãn hiệu của Quý Khách, bao gồm đã nộp đơn đăng ký hoặc đã được đăng ký, để Quý Khách nhanh chóng cập nhật thông tin, đưa ra các quyết định đúng đắn phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Ngoài công việc gia hạn hiệu lực nhãn hiệu nêu trên, Trường Luật còn được phép đại diện Quý Khách trong việc bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu của mình trước các hành vi xâm phạm của các đối thủ cạnh tranh.