don-dang-ky-nhan-hieu

Để sở hữu nhãn hiệu, Quý Khách cần chuẩn bị tốt một đơn đăng ký nhãn hiệu để nộp vào Cục sở hữu trí tuệ; thời gian chuẩn bị thường mất một đến vài tuần là để tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến nhãn hiệu, thủ tục đăng ký nhãn hiệu, tra cứu nhãn hiệu, đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu, đưa ra quyết định nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, và chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

Đơn đăng ký nhãn hiệu gồm có các thông tin, tài liệu sau đây:

  • Mẫu nhãn hiệu với yêu cầu phải rõ ràng, sắc nét, có kích thước không quá 8cm x 8cm.
  • Danh sách các sản phẩm, dịch vụ với yêu cầu phải cụ thể, chính xác.
  • Tên và địa chỉ của Quý Khách với yêu cầu phải đầy đủ, không viết tắt, khớp với giấy phép kinh doanh.
  • Phí và lệ phí với yêu cầu phải nộp đúng và đầy đủ.
  • Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua một Đại diện sở hữu trí tuệ, ví dụ ủy quyền Trường Luật làm đại diện sở hữu trí tuệ, thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ đã được ký và đóng dấu. Lưu ý: Đơn đăng ký nhãn hiệu có đại diện sở hữu trí tuệ là đơn mà trên đó có thông tin tên và địa chỉ của Quý Khách cùng với tên và địa chỉ của Đại diện sở hữu trí tuệ.

Trường Luật tư vấn, chuẩn bị đơn đăng ký nhãn hiệu và đại diện Quý Khách trước Cục sở hữu trí tuệ:

  • Quý Khách không mất nhiều thời gian vào việc tìm kiếm, nghiên cứu các quy định pháp luật có liên quan, thay vào đó Trường Luật sẽ vận dụng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn giúp Quý Khách hiểu rõ để từ đó có thể đưa ra quyết định đăng ký nhãn hiệu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
  • Trường Luật không thực hiện tra cứu nhãn hiệu theo cách thủ công mà thực hiện dựa trên hệ thống Smart Search của riêng mình nên thường cho ra kết quả nhanh chóng và chính xác.
  • Sau khi đã có kết quả tra cứu nhãn hiệu, Trường Luật sẽ phân tích các ưu và nhược điểm của nhãn hiệu để Quý Khách xem xét có cần thay đổi cho tăng khả năng và phạm vi bảo hộ không.
  • Đặc biệt, mỗi tháng Quý Khách sẽ nhận được thông báo tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu để quản lý, kiểm soát và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Quý Khách hoàn toàn có thể tin tưởng vào Trường Luật bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có hệ thống quản lý, giám sát và báo cáo nhanh tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu để Quý Khách yên tâm và vững vàng trong kinh doanh.