đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là quá trình xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, được dùng cho một hoặc nhiều sản phẩm, dịch vụ, cơ bản gồm những giai đoạn sau: (1) Soạn và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ, (2) Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu, (3) Cục Sở hữu trí tuệ công bố đơn đăng ký nhãn hiệu, (4) Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu, (5) Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu với Trường Luật - Đại diện sở hữu trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu trí tuệ:

 • 99,99% đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận hợp lệ ngay từ đầu, do vậy thời gian đăng ký không bị kéo dài.
 • Khắc phục được tình trạng chủ của đơn đăng ký nhãn hiệu không có đại diện không nhận được thông báo của CụcSở hữu trí tuệ do thay đổi địa chỉ hoặc lý do khác.
 • Hỗ trợ Quý Khách biết được tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu một cách thường xuyên với việc Quý Khách sẽ nhận được email thông báo từ ngày 01-10 mỗi tháng.
 • Hỗ trợ Quý Khách hiểu được một cách tường tận nội dung trong các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ và đưa ra ý kiến tư vấn.
 • Ngoài đại diện Quý Khách trong quá trình đăng ký nhãn hiệu nêu trên, Trường Luật còn được phép đại diện Quý Khách thực hiện bảo vệ nhãn hiệu khi bị người khác xâm phạm.

Phương thức giao dịch giữa Trường Luật và Quý Khách:

 • Trường Luật tư vấn các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu cũng như quá trình đăng ký.
 • Trường Luật và Quý Khách cùng nhau ký kết Hợp đồng đại diện sở hữu trí tuệ.
 • Quý Khách thanh toán Phí đại diện và cung cấp Giấy ủy quyền sở hữu trí tuệ.
 • Trường Luật tiến hành soạn và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với tư cách là đại diện sở hữu trí tuệ của Quý Khách.
 • Trường Luật đại diện Quý Khách tiếp nhận các công văn của Cục Sở hữu trí tuệ, giải thích và đưa ra ý kiến tư vấn.
 • Đặc biệt, từ ngày 01-10 mỗi tháng Trường Luật gửi email thông báo tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu để Quý Khách kịp thời nắm bắt thông tin phục vụ cho hoạt đông sản xuất kinh doanh.
 • Trường Luật rà soát lại các thông tin liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu để từ đó đưa ra các đề xuất nhằm bảo vệ và duy trì tình trạng nhãn hiệu của Quý Khách một cách tốt nhất.