Sửa đơn đăng ký kiểu dáng

Sửa đơn đăng ký kiểu dáng là thủ tục được tiến hành sau khi Quý Khách thay đổi tên hoặc địa chỉ hoặc cả hai tên và địa chỉ trong quá trình kinh doanh, làm cho khác với thông tin tương ứng trên đơn đăng ký kiểu dáng đã được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ; nếu không tiến hành sửa đơn đăng ký kiểu dáng sẽ có thể xảy ra giao dịch giữa Quý Khách và Cục sở hữu trí tuệ bị gián đoạn và xấu nhất là đơn đăng ký kiểu dáng có thể bị từ chối cấp bằng độc quyền.

Lợi ích của việc sửa đơn đăng ký kiểu dáng:

  • Thông tin kinh doanh của Quý Khách khớp với thông tin trên đơn đăng ký kiểu dáng, điều này giúp cho Cục sở hữu trí tuệ có thể giao dịch với Quý Khách và đơn đăng ký kiểu dáng có thể được xem xét một cách liên tục.
  • Quý Khách không phải chứng minh tư cách chủ đơn đăng ký kiểu dáng hoặc chủ bằng độc quyền kiểu dáng là một trong trường hợp Quý Khách có nhiều hơn một đơn hoặc bằng.
  • Quý Khách sẽ dễ dàng hơn trong các thủ tục khác liên quan đến đơn đăng ký kiểu dáng, như chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng cho người khác.
  • Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng của Quý Khách đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ thì Quý Khách không phải làm thủ tục sửa bằng độc quyền kiểu dáng.

Sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục sở hữu trí tuệ:

  • Quý Khách chỉ cần cung cấp cho Trường Luật: bản sao y chứng thực tài liệu chứng minh tên hoặc địa chỉ hoặc cả hai tên và địa chỉ đã thay đổi, Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ (mẫu của Trường Luật) và Phí liên quan.
  • Trường Luật soạn và nộp hồ sơ sửa đơn đăng ký kiểu dáng tại Cục sở hữu trí tuệ.
  • Trường Luật trực tiếp trao đổi với Cục sở hữu trí tuệ về các vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình xử lý đơn đăng ký kiểu dáng.
  • Trường Luật tiếp nhận Thông báo/ Quyết định ghi nhận sửa đơn đăng ký kiểu dáng từ Cục sở hữu trí tuệ và giao lại cho Quý Khách.
  • Đặc biệt, mỗi tháng Quý Khách sẽ nhận được thông báo tình trạng đơn đăng ký kiểu dáng để quản lý, kiểm soát và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Ngoài ra, Trường Luật sẽ tư vấn các nội dung khác theo yêu cầu của Quý Khách liên quan đến đăng ký kiểu dáng công nghiệp cũng như các đối tượng sở hữu trí tuệ khác, như nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền.