Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, mang lại cho sản phẩm một hình thức đẹp nhằm thu hút người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm, đặc biệt khi mà chất lượng và đặc tính của các sản phẩm cùng loại trên thị trường là gần như nhau. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy điều này khi mà trên thị trường hiện nay có rất nhiều chiếc điện thoại thông minh có cấu hình và giá thành tương đương nhau, và do vậy lúc này kiểu dáng công nghiệp chính là một trong những tiêu chí lựa chọn chủ yếu của người tiêu dùng.

Để sáng tạo ra một kiểu dáng công đẹp và độc (lạ) là điều không dễ mà cần phải có một sự đầu tư đáng kể, hay nói cách khác chi phí để tạo ra một sản phẩm sẽ nhiều hơn dẫn đến giá thành của sản phẩm cũng sẽ cao hơn so với các sản phẩm cùng loại khác trên thị trường, nhưng ngược lại sản phẩm sẽ dễ dàng được người tiêu dùng lựa chọn hơn do có hình thức đẹp và độc (lạ). Lúc này, lượng hàng tồn kho của các đối thủ cạnh tranh sẽ ngày càng nhiều, và không ít trong số họ buộc phải bắt chước (sao chép) một phần hoặc toàn bộ kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm của mình. Điều này gây thiệt hại cho chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp và chính vì vậy pháp luật nước ta và các quốc gia trên thế giới đã ban cho tác giả, chủ sở hữu công nghiệp các quyền dưới đây.

Tác giả kiểu dáng công nghiệp có quyền được ghi tên là tác giả trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, quyền được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về kiểu dáng công nghiệp, và quyền được nhận thù lao. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp, quyền ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp, và quyền định đoạt kiểu dáng công nghiệp.