gia hạn hiệu lực kiểu dáng

Gia hạn hiệu lực kiểu dáng, viết tắt của cụm từ gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, là thủ tục yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ thực hiện gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho 5 năm tiếp theo, thời hạn hiệu lực tối đa của một bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 15 năm, trong đó 5 năm đầu tính từ ngày nộp đơn, mỗi hai lần 5 năm tiếp theo được gia hạn khi có yêu cầu.

Lợi ích của gia hạn hiệu lực kiểu dáng:

  • Quý Khách sẽ được tiếp tục bảo vệ kiểu dáng công nghiệp trong khoảng thời gian 5 năm tiếp theo tính từ ngày bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực.
  • Quý Khách có quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp của mình trong khoảng thời gian được gia hạn thêm. Riêng việc cho phép người khác sử dụng kiểu dáng, Quý Khách có thể thu được một số tiền nhất định trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận giữa Quý Khách với người muốn sử dụng.
  • Quý Khách cũng có thể chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp của mình cho người khác và thu về một khoản tiền đáng kể trên cơ sở khả năng thương mại của kiểu dáng công nghiệp và các khả năng khác.

Gia hạn hiệu lực kiểu dáng với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục sở hữu trí tuệ:

  • Quý Khách chỉ cần cung cấp cho Trường Luật (1) Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (2) Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ và (3) Phí liên quan.
  • Trên cơ sở Hợp đồng đại diện sở hữu trí tuệ được ký kết giữa Quý Khách với Trường Luật cùng với các tài liệu nêu trên, Trường Luật sẽ nhanh chóng soạn và nộp đơn gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp của Quý Khách vào Cục sở hữu trí tuệ.
  • Trường Luật tiếp nhận các công văn từ Cục sở hữu trí tuệ, sau đó nghiên cứu, giải thích và đưa ra ý kiến tư vấn cho Quý Khách.
  • Đặc biệt, mỗi tháng Trường Luật sẽ gửi thông báo tình trạng đơn gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp để Quý Khách nhanh chóng nắm bắt tiến độ thực hiện.
  • Trường Luật bàn giao Quý Khách bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sau khi đã được gia hạn từ Cục sở hữu trí tuệ.
  • Trường hợp có bất kỳ hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp nào của người thứ ba, Trường Luật sẽ tiếp tục đại diện Quý Khách yêu cầu đó phải chấm dứt ngay hoặc yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm.