đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bao gồm (1) Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình (2) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định quyền đăng ký đối với kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Lợi ích của đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

  • Quý Khách có khả năng được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, căn cứ phát sinh quyền của chủ sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp.
  • Quý Khách được quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp làm mẫu mã sản phẩm, hay nói cách khác sản phẩm của Quý Khách có hình dáng bên ngoài độc nhất vô nhị trên thị trường.
  • Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm của Quý Khách so với các đối thủ có các sản phẩm cùng loại.
  • Quý Khách có khoản thu nhập đáng kể từ việc cho phép người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp của mình trong kinh doanh.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục sở hữu trí tuệ:

  • Quý Khách chỉ cần cung cấp cho Trường Luật thông tin tên và địa chỉ của người thiết kế cũng như của Quý Khách, bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ của kiểu dáng công nghiệp, Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ, và Phí đại diện sở hữu trí tuệ.
  • Trường Luật tiến hành soạn và nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp vào Cục sở hữu trí tuệ.
  • Trường Luật tiếp nhận và giải thích nội dung của các công văn của Cục sở hữu trí tuệ, và đồng thời đưa ra ý kiến tư vấn để vượt qua các thiết sót nếu có.
  • Trường Luật tiếp nhận Bằng độc quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và bàn giao lại cho Quý Khách.
  • Thêm nữa, vào mỗi tháng Trường Luật sẽ gửi thông báo tình trạng các kiểu dáng công nghiệp để Quý Khách cập nhật thông tin một cách nhanh chóng phục vụ cho chiến lược kinh doanh.
  • Trường hợp sau khi được cấp Bằng độc quyền mà kiểu dáng công nghiệp của Quý Khách bị người khác xâm phạm, Trường Luật sẽ tiếp tục đại diện của Quý Khách, trên cơ sở thỏa thuận hợp đồng, yêu cầu người xâm phạm chấm dứt ngay hành vi xâm phạm, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm này.