Do là hình dáng bên ngoài của sản phẩm nên kiểu dáng công nghiệp có cấu tạo bao gồm những dấu hiệu có thể nhìn thấy được trong quá trình sử dụng, đó có thể là hình khối, đường nét, màu sắc, tương quan vị trí hoặc tương quan kích thước để khi kết hợp với các dấu hiệu khác tạo thành một tập hợp cần và đủ để tạo thành kiểu dáng công nghiệp đó; trong đó những đặc điểm tạo dáng được xem là quan trọng nhất quyết định một kiểu dáng công nghiệp có đáp ứng các điều kiện bảo hộ hay không.

Các yếu tố sau đây không được coi là đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp: hình khối, đường nét được quyết định bởi chính chức năng kỹ thuật của sản phẩm; yếu tố mà sự có mặt của nó trong tập hợp các dấu hiệu không đủ gây ấn tượng thẩm mỹ; vật liệu dùng để chế tạo sản phẩm; các dấu hiệu được gắn, dán... Lên sản phẩm chỉ để thực hiện chức năng thông tin, hướng dẫn về nguồn gốc, đặc điểm, cấu tạo, công dụng, cách sử dụng... Sản phẩm đó; kích cỡ của sản phẩm, trừ trường hợp thay đổi kích cỡ trang trí của mẫu vải và vật liệu tương tự.

Sau khi loại bỏ các yếu tố trên ra khỏi kiểu dáng công nghiệp, sẽ chỉ còn lại những đặc điểm tạo dáng, trong đó có nhóm đặc điểm tạo dáng cơ bản với đặc điểm dễ dàng nhận biết/ghi nhớ, cần và đủ để xác định kiểu dáng công nghiệp và phân biệt kiểu dáng công nghiệp với kiểu dáng công nghiệp khác dùng cho sản phẩm cùng loại, và nhóm đặc điểm tạo dáng không cơ bản là những đặc điểm tạo dáng còn lại.