Tác phẩm tạo hình là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục như: hội hoạ, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các hình thức thể hiện tương tự, tồn tại dưới dạng độc bản. Riêng đối với loại hình đồ hoạ, có thể được thể hiện tới phiên bản thứ 50, được đánh số thứ tự có chữ ký của tác giả. Do tồn tại dưới dạng độc bản nên tác phẩm tạo hình được tác giả dồn rất nhiều tâm huyết, khả năng sáng tạo của mình vào việc sáng tạo và định hình nó; và do vậy, thông thường tác phẩm tạo hình sẽ có giá trị rất lớn về mặt tài sản so với các loại hình tác phẩm khác.

Đăng ký là một trong những phương thức tự bảo vệ quyền tác giả của chủ sở hữu đối với tác phẩm tạo hình. Thông qua đăng ký tác phẩm tạo hình, chủ sở hữu sẽ được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, một trong những chứng cứ quan trọng khi phát sinh tranh chấp về quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình, cũng như là phương tiện hữu ích giúp chủ sở hữu thuận tiện trong việc chuyển giao quyền tác giả của mình cho người mong muốn được sở hữu tác phẩm tạo hình đó.

Để tiến hành đăng ký quyền tác giả tác phẩm tạo hình, chủ sở hữu có thể tự mình hoặc ủy quyền Trường Luật tiến hành thủ tục đăng ký trước Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, trong đó ghi nhận chù sở hữu là ai, tác giả là ai, số đăng ký và các thông tin khác liên quan đến tác phẩm tạo hình. Phương thức ủy quyền Trường Luật làm đại diện sở hữu trí tuệ trong việc đăng ký mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu vì thủ tục sẽ trở nên gọn nhẹ, nhanh chóng, chính xác và đặc biệt tác phẩm tạo hình sẽ được lưu trữ trong Hệ thống cơ sở dữ liệu TOPIP® giúp cho việc quản lý và theo dõi tác phẩm tạo hình của chủ sở hữu trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.