Con người có thể tồn tại mà không cần đến tác phẩm, vì tác phẩm không phải là thực phẩm để ăn, để nuôi sống cơ thể, nhưng nó lại là một loại phụ gia (gia vị) rất cần thiết phải bổ sung vào thực phẩm. Bạn thử nghĩ xem thực phẩm mà không có mùi vị thì sẽ như thế nào? Bạn thử cho vào một ít gia vị vào thì thực phẩm đó sẽ ra sao? Rất hấp dẫn và chắc rằng bạn sẽ có ngay cảm giác thèm ăn, ngay cả khi bạn chưa đói, so với trước khi cho gia vị vào. Giờ có lẽ thì bạn đã thấy sự cần thiết của các tác phẩm trong cuộc sống hàng ngày rồi đó.

Cũng tương tự như bao sản phẩm khác, tác phẩm cũng phải được tạo ra và người tạo ra chính là tác giả. Với tư cách là người sáng tạo ra tác phẩm cho nên tác giả sẽ có những quyền đối với tác phẩm của mình, đó chính là các quyền tác giả. Vậy quyền tác giả là gì? Quyền tác giả được chia thành hai nhóm: nhóm quyền nhân thân và nhóm quyền tài sản, trong đó nhóm quyền nhân thân, trừ quyền công bố tác phẩm, có thời hạn bảo hộ là vô thời hạn, ngược lại thì nhóm quyền tài sản lại có thời hạn bảo hộ nhất định, có thể là 50 năm, 75 năm, 100 năm hoặc thời hạn khác tùy thuộc vào từng loại hình tác phẩm. Để giúp bạn hiểu rõ hơn, Trường Luật ® xin liệt kê dưới đây các quyền thuộc hai nhóm quyền này.

Nhóm quyền nhân thân gồm có bốn quyền: Quyền đặt tên cho tác phẩm; Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Nhóm quyền tài sản gồm có: Quyền làm tác phẩm phái sinh; Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng; Quyền sao chép tác phẩm; Quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; Quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.