Một trong những loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả phổ biến nhất không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới có thể nói đến đó chính là mỹ thuất ứng dụng. Vậy mỹ thuật ứng dụng là gì? Đó là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: biểu trưng, hàng thủ công mỹ nghệ, hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm.

Do mỹ thuật ứng dụng được cấu thành bởi những đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục nên người tạo ra nó (tác giả) chủ yếu là những người khéo tay và có óc thẩm mỹ, họ đã đầu tư công sức và/hoặc tài chính của mình để có thể sáng tạo những tác phẩm đẹp, có tính ứng dụng cao. Do vậy, pháp luật sở hữu trí tuệ đã có những quy định nhằm bảo hộ quyền tác giả của người sáng tạo đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bao gồm các quyền nhân thân và quyền tài sản, trong đó các quyền nhân thân, trừ quyền công bố tác phẩm, mãi mãi thuộc về tác giả; các quyền tài sản thuộc về chủ sở hữu tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Tác giả cũng có thể đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm mỹ thuật ứng dụng nếu tự mình bỏ toàn bộ công sức và tài chính để sáng tạo ra tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Do được pháp luật bảo hộ các quyền tác giả, nên bạn không thể sử dụng một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng nếu chưa xin phép và/hoặc trả tiền cho chủ sở hữu.