đăng ký bản quyền logo

Đăng ký bản quyền logo là quá trình yêu cầu Cục bản quyền tác giả xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho logo (biểu trưng) - đối tượng có tính năng hữu ích là có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy, do vậy việc đăng ký bản quyền logo là cần thiết, đặc biệt đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hóa.

Lợi ích của việc đăng ký bản quyền logo:

  • Quý Khách được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả một cách nhanh chóng, trong đó ghi nhận Quý Khách là chủ sở hữu.
  • Quý Khách có quyền sao chép hoặc sử dụng logo theo ý mình, không bị hạn chế bởi bất kỳ ai, trừ một số trường hợp luật định.
  • Quý Khách có được thu nhập từ việc cho phép người khác sử dụng logo.
  • Quý Khách có thể chuyển nhượng hoặc để thừa kế logo cho người khác.

Đăng ký bản quyền logo với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục bản quyền tác giả:

  • Quý Khách chỉ việc cung cấp thông tin, tài liệu của người thiết kế logo, của Quý Khách với tư cách là chủ sở hữu, mẫu logo, Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ (mẫu của Trường Luật) và Phí đại diện sở hữu trí tuệ.
  • Trường Luật soạn và nộp đơn đăng ký bản quyền logo tại Cục bản quyền tác giả.
  • Trường Luật trực tiếp trao đổi với Cục bản quyền tác giả về các vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình đăng ký bản quyền logo.
  • Trường Luật tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả từ Cục bản quyền tác giả và giao lại cho Quý Khách.
  • Đặc biệt, mỗi tháng Quý Khách sẽ nhận được thông báo danh sách các logo đã đăng ký để quản lý, kiểm soát và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Ngoài ra, Trường Luật sẽ tư vấn các nội dung khác theo yêu cầu của Quý Khách liên quan đến đăng ký bản quyền logo cũng như đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ khác, như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế…