đăng ký bản quyền bao bì

Đăng ký bản quyền bao bì là thủ tục yêu cầu Cục bản quyền tác giả xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho bao bì được sử dụng để chứa đựng hoặc bao bọc xung quanh sản phẩm; một bao bì sản phẩm có thiết kế đẹp mắt sẽ thu hút và tác động mạnh vào quyết định lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng bên cạnh yếu tố nhãn hiệu, chất lượng sản phẩm..., do vậy đăng ký bản quyền bao bì là một trong những ưu tiên hàng đầu mà một doanh nghiệp cần phải thực hiện.

Lợi ích của việc đăng ký bản quyền bao bì:

  • Quý Khách được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả một cách nhanh chóng, trong đó ghi nhận Quý Khách là chủ sở hữu.
  • Quý Khách có quyền sao chép hoặc sử dụng thiết kế bao bì theo ý mình, không bị hạn chế bởi bất kỳ ai, trừ một số trường hợp luật định.
  • Quý Khách có được thu nhập từ việc cho phép người khác sử dụng thiết kế bao bì.
  • Quý Khách có thể chuyển nhượng hoặc để thừa kế thiết kế bao bì của mình cho người khác.

Đăng ký bản quyền bao bì với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục bản quyền tác giả:

  • Quý Khách chỉ việc cung cấp thông tin, tài liệu của người thiết kế bao bì, của Quý Khách với tư cách là chủ sở hữu, mẫu bao bì, Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ (mẫu của Trường Luật) và Phí đại diện sở hữu trí tuệ.
  • Trường Luật soạn và nộp đơn đăng ký bản quyền bao bì tại Cục bản quyền tác giả.
  • Trường Luật trực tiếp trao đổi với Cục bản quyền tác giả về các vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình đăng ký bản quyền bao bì.
  • Trường Luật tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả từ Cục bản quyền tác giả và giao lại cho Quý Khách.
  • Đặc biệt, mỗi tháng Quý Khách sẽ nhận được thông báo danh sách các bao bì đã đăng ký để quản lý, kiểm soát và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Ngoài ra, Trường Luật sẽ tư vấn các nội dung khác theo yêu cầu của Quý Khách liên quan đến đăng ký bản quyền bao bì cũng như đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ khác, như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế…