Tên sáng chế là tên gọi của sáng chế được nêu trong Tờ khai đăng ký, Bản mô tả, Bản tóm tắt và các tài liệu khác liên quan đến sáng chế. Tên sáng chế là thông tin đầu tiên và quan trọng đối với một sáng chế vì vậy việc đặt tên sáng chế cần phải được nghiên cứu kĩ lưỡng để qua đó có thể giúp người khác có thể nhận biết nhanh được một sáng chế. Dưới đây là một số hướng dẫn liên quan đến việc đặt tên sáng chế phục vụ cho việc nộp đơn đăng ký sáng chế.

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên, bao gồm sáng chế là sản phẩm dưới dạng một kết cấu như máy móc, thiết bị, linh kiện, dụng cụ, v.v., sáng chế là sản phẩm dưới dạng một chất như vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm v.v., sáng chế là quy trình như quy trình công nghệ, phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, sản xuất, chế tạo, v.v. Những vấn đề sáng chế cần giải quyết chính là những lợi ích mà sáng chế mang lại cho con người.

Một sự thật đáng tiếc là các văn bằng bảo hộ sáng chế ở Việt Nam gồm có Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thường bị chấm dứt hiệu lực sớm hơn so với thời hạn hiệu lực theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, lý do thông thường nhất là chủ sở hữu sáng chế đã không tiến hành thủ tục duy trì hiệu lực cho năm tiếp theo năm hết hiệu lực, điều mà chủ sở hữu sáng chế phải tiến hành hàng năm.