Nói đến sáng chế là nói đến một đối tượng đặc biệt trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bởi lẽ sáng chế là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển vượt bậc của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Thực tế cho thấy rằng, Apple đã rất thành công với những sáng chế mới dành cho thiết bị di động, hay ngược lại thì Nokia đã có những bước lùi sâu do không có những sáng chế mang tính đột phá. Bên cạnh việc mang lại tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực, sáng chế còn mạng những lợi ích cho người tiêu dùng.

Qua việc biết được những tác dụng to lớn của sáng chế, chắc hẳn rằng bạn sẽ có một câu hỏi vậy thì sáng chế là gì? Sáng chế thực chất là sản phẩm được tạo ra từ hoạt động trí óc của con người, không có con người thì không có sáng chế, và người tạo ra sáng chế được gọi là tác giả. Tuy nhiên, tác giả của sáng chế không đồng nghĩa với việc anh ta cũng đồng thời là chủ sở hữu của sáng chế. Việc xác định ai là chủ sở hữu sáng chế được xác định thông qua thủ tục đăng ký tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà cụ thể là Cục Sở hữu trí tuệ.

Vậy bây giờ thì bạn đã biết được lý do vì sao phải đăng ký sáng chế rồi. Việc đăng ký sáng chế là yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét, đánh giá xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho sáng chế theo yêu cầu của chủ đơn là người sẽ trở thành chủ sở hữu của sáng chế khi sáng chế đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.