Trong cuộc sống hàng ngày, giải pháp hữu ích (tên gọi khác của một loại sáng chế) là đối tượng sở hữu trí tuệ mang lại rất nhiều lợi ích cho con người; nó hiện diện ở khắp nơi như: nơi ở, nơi làm việc, và thậm chí là bất kỳ nơi nào mà có sự tồn tại của con người; từ những vật dụng, dụng cụ phức tạp, như: thang máy, điện thoại, xe gắn máy, máy vi tính, máy bay…, thậm chí đến những vật dụng đơn giản như: cái ly, cây bút chì...

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên; tuy nhiên để nhận được sự bảo hộ của pháp luật về sở hữu trí tuệ (được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích) thì một giải pháp hữu ích phải đáp ứng các điều kiện về tính mới, về khả năng áp dụng công nghiệp và không thuộc các đối tượng nêu bên dưới.

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa giải pháp hữu ích bao gồm: phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học; sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính; cách thức thể hiện thông tin; giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ; giống thực vật, giống động vật; quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh; phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.