Sáng chế sẽ không được tạo ra nếu không có hoạt động sáng tạo của tác giả, hay nói cách khác tác giả chính là cha đẻ của sáng chế. Thông qua hoạt động đầu tư trí óc của mình, tác giả đã cho ra đời những sáng chế có khả năng đáp ứng các nhu cầu của con người, như nhu cầu di chuyển, nhu cầu giải trí, nhu cầu sinh hoạt… Ngày nay, sáng chế đã góp phần rất lớn vào sự phát triển của loài người, sáng chế có mặt ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống, ở khắp nơi trên thế giới, do vậy việc ghi nhận công lao của tác giả là điều cần thiết để khuyến khích họ có thêm những sáng chế cho chúng ta.

Đăng ký sáng chế là việc nộp đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp văn bằng bảo hộ cho sáng chế. Việc chuẩn bị một đơn đăng ký sáng chế là không dễ dàng, đòi hỏi phải có kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn về sáng chế vì vậy lời khuyên cho các nhà sáng chế là nên cần sự hỗ trợ của một đại diện sở hữu trí tuệ. Sau khi đơn sáng chế đã được chuẩn bị xong, nó sẽ được nộp để xem xét cấp văn bằng bảo hộ. Thông qua việc có trong tay văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu sáng chế sẽ có những lợi ích như được trình bày bên dưới, hay nói cách khác những lợi ích này chính là câu trả lời cho câu hỏi vì sao phải đăng ký sáng chế.

Bản tóm tắt sáng chế là một loại tư liệu sáng chế được dùng để thể hiện vắn tắt bản chất của sáng chế. Thông qua bản tắt sáng chế, người đọc có thể hình dung được phần lớn bản chất của sáng chế để từ đó có quyết định tiếp tục đọc thông tin sáng chế được nêu trong Bản mô tả sáng chế hay không. Việc sáng chế cần được thể hiện vắn tắt trong bản tóm tắt là điều cần thiết bởi vì tư liệu sáng chế hiện nay trên thế giới vô cùng phong phú, được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.