Thời gian bảo hộ một nhãn hiệu không phải là mãi mãi, mà là một khoảng thời gian nhất định, cụ thể là 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu; mặc dù tất cả các chủ sở hữu nhãn hiệu đều biết điều này thông qua thông tin được Cục Sở hữu trí tuệ thể hiện trực tiếp trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, nhưng 10 năm là khoảng thời gian quá dài mà không phải bất kỳ một chủ sở hữu nhãn hiện nào cũng có thể nhớ bên cạnh đống công việc hàng ngày.

Là một thủ tục tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất rất phức tạp bởi bản chất của đăng ký nhãn hiệu là xem xét xác lập quyền sở hữu cho một dấu hiệu được yêu cầu bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu; chính vì vậy, với tư cách là một tổ chức hoạt động chuyên môn và lâu năm trong lĩnh vực này, Trường Luật® khuyên bạn cần có một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đại diện bạn tiến hành các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ nếu đó là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc; và đặc biệt là phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. Tuy nhiên, ở một số quốc gia khác, bên cạnh dấu hiệu nhìn thấy được thì dấu hiệu mùi, dấu hiệu âm thanh cũng có khả năng được xem xét bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu.