Sau khi xác định được nhãn hiệu cần đăng ký cùng với danh mục phân hàng hóa dịch vụ sẽ mang nhãn hiệu đó thì công việc kế tiếp là chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) và là cơ sở để NOIP xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Việc nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cần tiến hành càng sớm càng tốt vì NOIP sẽ tiến hành so sánh nhãn hiệu được nộp theo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu với các nhãn hiệu khác đã được nộp trước đó.

Nhãn hiệu và Tên thương mại là hai đối tượng của sở hữu công nghiệp hoặc rộng hơn là của sở hữu trí tuệ, rất dễ nhầm lẫn với nhau do chúng có những đặc điểm giống nhau, tuy nhiên về bản chất thì chúng hoàn toàn khác nhau, cụ thể Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng cho sản phẩm, dịch vụ, trong khi đó Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động sản xuất kinh, doanh; nói đến đây chắc các bạn đã có thể phân biệt được nhưng có vẻ còn khá chung chung nên Trường Luật sẽ tiếp tục nêu một số khác biệt cơ bản theo nêu nội dung bên dưới.

Đăng ký nhãn hiệu là không bắt buộc theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, nhưng là bắt buộc trong thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, bởi vì hiện nay hầu như không có sản phẩm, dịch vụ nào là không mang trên mình ít nhất một nhãn hiệu, mặt khác đăng ký nhãn hiệu là một biện pháp để bảo vệ uy tín doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, lòng tin người tiêu dùng, cũng như không xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu của người khác.