Thời gian bảo hộ một nhãn hiệu không phải là mãi mãi, mà là một khoảng thời gian nhất định, cụ thể là 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu; mặc dù tất cả các chủ sở hữu nhãn hiệu đều biết điều này thông qua thông tin được Cục Sở hữu trí tuệ thể hiện trực tiếp trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, nhưng 10 năm là khoảng thời gian quá dài mà không phải bất kỳ một chủ sở hữu nhãn hiện nào cũng có thể nhớ bên cạnh đống công việc hàng ngày.

Nếu một nhãn hiệu vẫn được tiếp tục sử dụng sau thời gian 10 năm nêu trên, nhưng vì một lý nào đó mà chủ sở hữu nhãn hiệu không tiến hành gia hạn hiệu lực thì sẽ dẫn đến hậu quả nhãn hiệu không còn được được bảo hộ độc quyền nữa (người sử dụng nhãn hiệu không còn là chủ sở hữu nhãn hiệu), lúc này nhãn hiệu thực sự chỉ còn là một dấu hiệu thông thường được gắn trên sản phẩm, dịch vụ như bao dấu hiệu khác, có thể nói là chỉ dùng để trang trí.

Để giải quyết vần đề trên và cũng là nguyện vọng của các chủ sở hữu nhãn hiệu, Trường Luật® đã xây dựng thành công hệ thống cơ sở dữ liệu nhãn hiệu của riêng mình với chức năng rà soát và báo cáo chủ sở hữu được biết thời hạn hiệu lực còn lại vào mỗi tháng để kịp thời tiến hành gia hạn hiệu lực; ngoài ra, hệ thống này còn giúp chủ sở hữu nhãn hiệu kiểm tra, đối chiếu tên, địa chỉ, mẫu nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với Giấp phép kinh doanh hiện có để tiến hành thủ sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đúng hoặc đăng ký nhãn hiệu cho những sản phẩm, dịch vụ bổ sung.