Là một thủ tục tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất rất phức tạp bởi bản chất của đăng ký nhãn hiệu là xem xét xác lập quyền sở hữu cho một dấu hiệu được yêu cầu bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu; chính vì vậy, với tư cách là một tổ chức hoạt động chuyên môn và lâu năm trong lĩnh vực này, Trường Luật® khuyên bạn cần có một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đại diện bạn tiến hành các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

Do vậy, việc đầu tiên bạn cần làm là tìm một trong những Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã được ghi nhận bởi Cục Sở hữu trí tuệ; và bạn cần phải đặc biệt lưu ý hiện nay có khá nhiều cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề nhưng vẫn lén lút hoạt động, có thể gây ra nhiều rủi ro cho bạn trong quá trình đăng ký nhãn hiệu; vì vậy, để thực hiện việc này, bạn cần yêu cầu tổ chức đó xuất trình được Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc ghi nhận là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Khi đã chọn được một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, bạn chỉ cần cung cấp mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu, giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ để tổ chức này tiến hành tư vấn, tra cứu và đánh giá sơ bộ khả năng nhãn hiệu, soạn, đại diện bạn nộp và theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu trước Cục Sở hữu trí tuệ. Một điều đặc biệt, chỉ riêng có ở Trường Luật®, tình trạng đăng ký nhãn hiệu của bạn sẽ được cập nhật và thông báo vào mỗi tháng, ngay cả khi nhãn hiệu đó đã được cấp văn bằng bảo hộ.