Để tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp, trước tiên người nộp đơn đăng ký, có thể là cá nhân hoặc tổ chức, phải tự xác định xem mình có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay không; đây là việc làm cần thiết bởi nếu không có quyền đăng ký thì Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sau khi cấp có thể bị hủy bỏ hiệu lực, điều này đồng nghĩa với việc chi phí và thời gian phục vụ cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp là không hiệu quả.

Do là hình dáng bên ngoài của sản phẩm nên kiểu dáng công nghiệp có cấu tạo bao gồm những dấu hiệu có thể nhìn thấy được trong quá trình sử dụng, đó có thể là hình khối, đường nét, màu sắc, tương quan vị trí hoặc tương quan kích thước để khi kết hợp với các dấu hiệu khác tạo thành một tập hợp cần và đủ để tạo thành kiểu dáng công nghiệp đó; trong đó những đặc điểm tạo dáng được xem là quan trọng nhất quyết định một kiểu dáng công nghiệp có đáp ứng các điều kiện bảo hộ hay không.

Tương tự với các đối tượng sở hữu trí tuệ khác, kiểu dáng công nghiệp (trừ: hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có, hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp, hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm) muốn được bảo hộ phải đáp ứng các điều kiện bao gồm: tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.