Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, mang lại cho sản phẩm một hình thức đẹp nhằm thu hút người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm, đặc biệt khi mà chất lượng và đặc tính của các sản phẩm cùng loại trên thị trường là gần như nhau. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy điều này khi mà trên thị trường hiện nay có rất nhiều chiếc điện thoại thông minh có cấu hình và giá thành tương đương nhau, và do vậy lúc này kiểu dáng công nghiệp chính là một trong những tiêu chí lựa chọn chủ yếu của người tiêu dùng.

Kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng sở hữu công nghiệp phổ biến nhất, không chỉ ở Việt Nam và ở hầu hết các nước khác trên thế giới, được xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, và được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo thủ tục đăng ký.

Một trong những điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó là kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới (thực tế cho thấy hầu hết các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp bị xem là không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ là do không có tính mới), cụ thể phải khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.