Thực trạng sao chép hình dáng bên ngoài của sản phẩm (kiểu dáng công nghiệp) là rất phổ biến hiện nay và ngày càng tinh vi hơn do hành vi lựa chọn sản phẩm của phần lớn người tiêu dùng được thực hiện chủ yếu trên cơ sở kiểu dáng công nghiệp với khả năng gây ấn tượng mạnh đến người tiêu dùng. Trước thực trạng đó, người sáng tạo (tác giả), người đầu tư tài chính, cơ sở vật chất (người đầu tư) để tạo ra kiểu dáng công nghiệp cần phải làm gì?

Việc cần làm trước thực trạng trên chính là tác giả hoặc người đầu tư cần phải soạn và nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền trước khi tung sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp đó ra thị trường, việc làm này giúp cho tác giả hoặc người đầu tư giữ được tính bảo mật của kiểu dáng công nghiệp nhằm không bị Cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp văn bằng bảo hộ bởi chính nó cũng như có được ngày nộp đơn sớm nhất. Việc lựa chọn một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như Trường Luật, để soạn và nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là điều cần thiết để đảm bảo đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp không bị kéo dài do các thiếu sót về hình thức.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sau khi đã được Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận sẽ được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung, trong đó thẩm định nội dung là giai đoạn quan trọng nhất vì lúc này Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, đánh giá và kết luận kiểu dáng công nghiệp có đáp ứng các điều kiện bảo hộ hay không. Kết luận này có dựa vào thông tin được cung cấp bởi người thứ ba (thường là đối thủ cạnh tranh) và bởi chính tác giả hoặc người đầu tư, do vậy việc cần có một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ để thay mặt thể hiện ý kiến bảo vệ kiểu dáng công nghiệp trước Cơ quan có thẩm quyền là điều cần nên xem xét theo kinh nghiệm dày dặn của Trường Luật.