Như chúng ta đã biết hầu hết trên các sản phẩm, hàng hóa trên thị trường hiện nay đều được nhà sản xuất gắn trên đó rất nhiều thông tin, dấu hiệu, ký hiệu, hình vẽ khác nhau và trong số đó có mã số mã vạch, đó là một dãy các vạch thẫm song song với nhau và có khoảng trống nằm xen kẽ (được gọi là mã vạch) và một dãy các chữ số nằm ngay bên dưới (được gọi là mã số). Mã số và mã vạch là một cặp và không thể tách rời, trong đó mã số được dùng cho con người, và mã vạch được dùng cho máy quét.