Như chúng ta đã biết hầu hết trên các sản phẩm, hàng hóa trên thị trường hiện nay đều được nhà sản xuất gắn trên đó rất nhiều thông tin, dấu hiệu, ký hiệu, hình vẽ khác nhau và trong số đó có mã số mã vạch, đó là một dãy các vạch thẫm song song với nhau và có khoảng trống nằm xen kẽ (được gọi là mã vạch) và một dãy các chữ số nằm ngay bên dưới (được gọi là mã số). Mã số và mã vạch là một cặp và không thể tách rời, trong đó mã số được dùng cho con người, và mã vạch được dùng cho máy quét.

Mã số mã vạch có rất nhiều loại và trong số đó có những loại đã được tiêu chuẩn hóa bởi tổ chức mã số mã vạch quốc tế để có thể sử dụng trên toàn thế giới, do vậy trong vô vàn sản phẩm trên khắp thế giới thì bạn thì bạn vẫn có thể nhận biết được hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ Việt Nam bằng cách nhìn vào mã số mã vạch gắn trên sản phẩm với ba chữ số đầu là 893- mã quốc gia của Việt Nam.

Loại mã số mã vạch phổ biến nhất là mã số phân định vật phẩm và như tên gọi của nó thì nó dùng để phân định những sản phẩm khác nhau của cùng một nhà sản xuất cũng như phân định với sản phẩm của các nhà sản xuất khác, không chỉ trong phạm vi Việt Nam mà cả toàn thế giới. Mã số phân định vật phẩm thông thường có bốn phần số: phần số thứ nhất là mã quốc gia (như đã nêu trên thì 893 là mã quốc gia của Việt Nam), phần số thứ hai là mã tổ chức (chủ sở hữu hoặc nhà sản xuất sản phẩm), phần số thứ ba là mã sản phẩm và phần số cuối cùng là số kiểm tra.