Quyền tác giả là loại quyền phát sinh sau khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, do vậy việc đăng ký quyền tác giả (sau đây gọi là đăng ký bản quyền) không mang tính bắt buộc về mặt pháp lý, nhưng thực tế là rất cần thiết và đặc biệt quan trọng, bởi thực tế cho thấy rằng việc chứng minh quyền tác giả thuộc về ai là điều cực kỳ khó khăn, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển một cách nhanh chóng như hiện nay và nạn sao chép lậu ngày càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Hồ sơ đăng ký bản quyền nếu được nộp thông qua Trường Luật ® sẽ gồm có: Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ là giấy tờ do Trường Luật soạn thảo để tác giả, chủ sở hữu tác phẩm ký tên và đóng dấu (nếu có); Tờ khai đăng ký quyền tác giả sẽ do Trường Luật đại diện soạn, ký tên và đóng dấu theo biểu mẫu quy định; Tác phẩm đăng ký do tác giả, chủ sở hữu tác phẩm cung cấp; Giấy tờ chứng minh tư cách của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm (thường là bản sao y chứng thực Chứng minh nhân dân của tác giả, Giấy phép kinh doanh của Chủ sở hữu tác phẩm) và các giấy tờ khác tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Sau khi hồ sơ đăng ký bản quyền đã được soạn và nộp như trên, Cục Bản quyền tác giả sẽ xem xét cấp Giấy chứng đăng ký quyền tác giả, trong đó có thể hiện thông tin tác giả, chủ sở hữu và tác phẩm, có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả rất có giá trị trong việc giải quyết tranh chấp, cụ thể chủ sở hữu quyền tác giả không có nghĩa vụ phải chứng minh quyền tác giả thuộc về mình, trừ trường hợp có chứng cứ chứng minh ngược lại.